POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 1. Vida Andrzej Tarasek,(dalej Vida) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności: *.nod32sklep.pl, *.code42sklep.com.pl, *.backup24sklep.pl, *vida.pl,  oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepów internetowego Vida działającego pod adresem www.nod32sklep.com.pl.
 2. Administratorem danych osobowych jest VIDA Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach 40-587, ul. Gałczyńskiego 18, REGON 276567098, NIP 6511541295.
 3. Vida przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. Vida stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Vida nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko dane niezbędne do realizacji zamówień. Vida przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.
 6. Wprowadzając dane w formularzu zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez VIDA Andrzej Tarasek z siedzibą w Katowicach 40-587, Gałczyńskiego 17, REGON 276567098, NIP 6511541295 w celu realizacji zamówień, późniejszej weryfikacji ważności licencji i świadczenia pomocy technicznej.
 7. Dane Kupującego mogą być przekazywane podmiotom powiązanym i współpracującym z firmą VIDA Andrzej Tarasek w celu realizacji zamówienia. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymagają tego przepisy prawa.
 8. Po uprzednim wyrażeniu zgody na etapie podawania danych przez Kupującego (Checkbox: „Chcę otrzymywać newsletter”), podane przez niego dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych przez firmę Vida i podmioty powiązane.
 9. Na stronach internetowych firmy Vida udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Vida nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach www.
 10. W trakcie realizacji transakcji w sklepie internetowym Vida nie zbiera informacji na temat kont bankowych swoich Kupujących. Całość procesu dokonywania płatności jest realizowana za pośrednictwem firmy eCard, która obsługuje ten proces przy użyciu bezpiecznej technologii transmisji.
 11. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez firmę Vida należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy to szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego może wiązać z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.
 12. Serwisy internetowe firmy Vida wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności prosimy o kontakt – marketing@vida.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisach internetowych Vida Andrzej Tarsek

1. Vida Andrzej Tarasek,(dalej Vida) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwisy internetowe w domenach, w szczególności: *.nod32sklep.pl, *.code42sklep.com.pl, *.backup24sklep.pl, *vida.pl, oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepów internetowego Vida działającego pod adresem. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron należących do Vida.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy firmy Vida.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy Vida. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Vida Andrzej Tarsek

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach należących do Vida nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie ?porcje? informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies:

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z witryn Vida Andrzej Tarasek, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia przenośne:

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do Vida Andrzej Tarasek zawierają odnośniki do innych stron WWW. Vida Andrzej Tarasek nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do Vida Andrzej Tarasek.

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.