FORMY PŁATNOŚCI
Wybrane paragrafy regulaminu sklepu nod32sklep.pl

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

Numer konta Sprzedawcy jest następujący: 46 1140 2017 0000 4702 1309 7584
Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy a w przypadku płatności kartą płatniczą liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

TERMINY ZAPŁATY
Jeżeli Kupujący wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.

Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy eCard, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

FORMY WYSYŁKI
Dostawa licencji na oprogramowanie ESET realizowana jest drogą ELEKTRONICZNĄ. Oznacza to, że NIE przesyłamy fizycznie certyfikatu do oprogramowania ESET. Klient otrzymuje gotową rejestrację produktu lub numer seryjny do samodzielnej rejestracji na stronie https://rejestracja.eset.pl/register/01_fill_data.php.

Klucz (lub numer seryjny) wysyłany jest na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności.
Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
Klucze licencyjne oraz linki do pobrania Produktu zostaną wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie 5 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki.
Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na wyraźne życzenie kupującego faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Przez wyraźne życzenie rozumiane jest przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@nod32sklep.pl z informacją “Proszę o przesłanie faktury drogą tradycyjną” wraz z numerem zamówienia i adresem wysyłkowym. Koszt wysyłki to 5 zł netto doliczone do kosztu zakupu licencji.

Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na maila sklep@nod32sklep.pl.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
Wybrane paragrafy regulaminu sklepu nod32sklep.pl

Aby przeczytać cały regulamin zajrzyj tutaj

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia następuje za pomocą prawidłowego wypełnienia formularza dostępnego na stronie www Sprzedawcy
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające w szczególności:
numer zamówienia,
informacje o wybranym przez Kupującego produkcie,
wartość brutto zamówienia,
link do pobrania pro-formy.
W oknie z potwierdzeniem złożenia zamówienia Kupujący będzie miał również możliwość wyboru sposobu płatności.
Licencje na wszystkie programy dostarczane są w wersji elektronicznej (link do strony z wersją instalacyjną programu oraz nazwę użytkownika i hasło lub numer seryjny umożliwiający pobranie i instalację oprogramowania).
Jeżeli Kupujący wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności”. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy eCard, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy, a w przypadku płatności kartą płatniczą, od dnia autoryzacji płatności.