Kodeks Dobrych Praktyk sklepu nod32sklep.pl

§ 1

Celem kodeksu dobrych praktyk jest promowanie zasad dobrych praktyk w biznesie rozumianych jako zasady współżycia społecznego oraz norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami i organami władzy publicznej.

§ 2

Firma Vida Andrzej Tarasek promuje prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego w oparciu o wysokie standardy etyczne.

§ 3

Vida Andrzej Tarasek zobowiązany jest do rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec klientów, swoich pracowników i partnerów gospodarczych.

§ 4

Vida Andrzej Tarasek przestrzega praw konsumenta i zasad uczciwej i wolnej konkurencji. Dba o najwyższą jakość dostarczanych usług i produktów kierując się posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem.

§ 5

Vida Andrzej Tarasek tworzy świadomość klientów współodpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez zastosowanie elektronicznej wymiany dokumentów z klientami i partnerami biznesowymi.